Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.3.2022

  1. Rekisterinpitäjä

Nunatak Oy

Hulmintie 8

32200 Loimaa

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nunatak Oy

Hulmintie 8

32200 Loimaa

  1. Rekisterin nimi

Nunatak Oy:n asiakasrekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden lähetysten seurantaan.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Nunatak Oy:n toiminnan kehittämiseen, tuotteiden tarjoamisiin, myymiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitymisen yhteydessä tallennamme yrityksen tiedoista y-tunnuksen, laskutustietoja sekä yhteyshenkilötiedot. Rekisteristä löytyy myös asiakkaan tilaushistoria ja asiakasnumero. Tietoja käytetään tilauksien toimittamiseen.

Säilytämme tietojasi vain niin pitkään kuin tämän katsotaan olevan etusi mukaista, välttämätöntä sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi sinua kohtaan ja lakisääteisten säilytysaikojen mukaista.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan palveluun rekisteröityessä antamat tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostilla antamat tiedot asiakkaan ostaessa tuotteita. Muita säännönmukaisia tietolähteitä ei ole.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ostaessasi verkkokaupastamme hyväksyt sen, että yhteystietosi (esim. sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero) toimitetaan kuljetuspalveluntarjoajalle lähetysten seurantaa varten. Em. palveluntarjoaja käyttää yhteystietojasi voidakseen tarjota mahdollisuuden lähetysten seurantaan sekä voidakseen informoida sinua ajantasaisesti tuotteiden tarkasta toimitusajankohdasta.

Muille tahoille tietoja ei luovuteta. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain Nunatak Oy:n henkilökunta.

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:

Nunatak Oy

Hulmintie 8

32200 Loimaa

hulminateljee@gmail.com

Nunatak Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi korjata perustietojaan ollessaan kirjautuneena sisään. Asiakas itse vastaa tietojen oikeellisuudesta ja Nunatak Oy voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tietoja, jotka ovat puutteellisia, virheellisiä tai vanhentuneita.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevien tietojen poistamista, jos ne eivät enää ole välttämättömiä esimerkiksi tilauksen perille toimittamiseksi. Tiedot poistetaan pyynnöstä viipymättä niiltä osin, kun niitä ei tarvitse enää säilyttää vero -ja kirjanpitolakien puitteissa. Poistopyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle.